سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سجده

اسماء  خداوند ارکان هر ذره را پر نموده و برای اجرای هر خواسته ای ذکرخاص  آن نامها موثرتر است.بطور مثال برای بسط کار، یا محیطی یا باسط! بگوییم یا هنگامی که طلب کرم از خداوند میکنیم ،یا کریم!و هنگامی که طلب رحمت ،یا رحیم!و هنگام طلب قدرت یا قادر!و بالاخره هنگام طلب عزت و آبرو گفتنِ یا عزیز! بسیار موثر است.

همچنین نیز همه (اسماء الله) اثر ذاتی خود را دارد و اسم جلاله که (الله) باشد نیز جایگزین همه اسمهای خداوند است.به همین دلیل هنگام اجرای هر کار روی اشیاء (بسم الله) میگوییم زیرا(مفتح الابواب) است و انجام آن کار را برای ما آسان میکند.همچنین بایستی برای روشنی قلبمان و پاکی سیرتمان از خداوند مدد بخواهیم و بخصوص با ذکر این دو نام (نور و قدوس)روشنی و پاکی را طلب کنیم.

بعضی از گناهان پرده عصمت را ازبین میبرند ،برخی ایجاد بدبختی و مذلت میکند ،گناهی باعث تغییر نعمت میشود و نافرمانی دیگر باعث حبس دعا و گناهی باعث نزول بلا و دسته ای دیگر از گناهان باعث حبس دعا و گناهی باعث نزول بلا و دسته ای دیگر از گناهان باعث قطع امید از درگاه خداوند است.لذا اگر بخواهیم این بدبختیها دامنگیرمان نشود بایستی از گناه و خلاف بپرهیزیم و برای رسیدن به پرهیزگاری از خداوند توفیق بخواهیم که اگر لطف ایشان شامل شود موفق میشویم.

سجده

میتوانیم با یاد خداوند در همه امور خود را به او نزدیکتر کنیم و هر چه به حق نزدیکتر شویم به خواسته هایمان زودتر میرسیم. شکی نیست که توفیق ذکر و تقرب را هم بایستی از پروردگار بخواهیم ،چه راه ساده و بدون هزینه جلوی پایمان گذاشته اند،با یاد خدا به او نزدیکتر شویم و به همه خواسته هایمان برسیم.انسان بایستی در همه حالات و امور،معاشرت و عبادت خاضع و متواضع باشد و از درگاه خداوند هم با خضوع و خشوع حاجت بخواهد تا زودتر به اجابت برسد ،کبر و منیت در خور شان بنده خوب خدا نیست لاجرم از تکبر دوری میجوییم.بدیهایی که از ما سر میزند علاوه بر عذاب آخرت در همین دنیا هم کیفر و عقوبت دارد و گریز از حکومت خداوند ممکن نیست.

بجز ذات رؤوف و مهربان پروردگار هیچ قدرتی نیست که رفتار زشت و ناپسند ما را به نیکی تبدیل نماید.عبادت و بندگی خداوند و طلب بخشش نه تنها باعث پاک شدن گناهان میشود بلکه خدای کریم اعمال بد گذشته ما را هم به حسنات و خوبیها تبدیل مینماید.چنانچه لطف خداوند شامل باشد،خودش بسیاری از بدیهای ما را میپوشاند و خیلی از بلاها را جلوگیری میکند،از لغزشهایمان میکاهد و بیش از آنچه استحقاق داشته باشیم یاد نیکو و حفظ غیب و دعا و ثنای مردم را از دور شامل حال ما میکند ،بطوریکه نزد همه  عزیز میشویم و موجب میشود که سرفراز زندگی کنیم.

بعضی اوقات در اثر معصیت حالاتی برای انسان دست میدهد  که در انجام گناه افراط میکنیم و به عکس در انجام اعمال خوب و عبادات قصور میورزیم که بایستی سریعا دست التجا بسوی خداوند رحیم و مهربان دراز کرده و ضمن اظهار ندامت و پشیمانی حال خوب را از خودش بخواهیم .

گناه روح بندگی را ضعیف میکند ،قلب ها را تیره میسازد ،قساوت می آورد و باعث میگردد که به گناهان دیگر کشیده شویم و رغبت انسان را در انجام امور خیر کم میکند تا آنجا که تلقینات شیطان را براحتی بپذیریم.

گاهی اوقات آرزوهای دور و دراز مانع میشود که انسان کارهای خیر و پرمنفعت انجام دهد.شخصی را میشناسم که ثروت او حد و حساب ندارد ولی فرزند او در خانه استیجاری بسر میبرد .این آقا به امید اینکه پولی را که میخواهد برای فرزندانش خانه تهیه کند در آینده دور چند برابر میشود لذا از تهیه خانه و ایجاد رفاه برای فرزندانش خودداری میکند و از یک ثواب بسیار بالا خود را محروم میسازد.همچنین یک جوان گمراه به امید اینکه وقت در آینده برای عبادت زیاد دارد،دوران جوانی را به بطالت میگذراند و خود را از اجرای فرامین خداوند و موهبت و لذت عبادت سالهای جوانی بی بهره و محروم میسازد و آن همه سود را جلو گیری و حبس مینماید.

همان گونه که در دعای باشکوه کمیل میخوانیم (و حبسنی عن نفعی بعد املی)

مناجات

گناهان و اشتباهات ما باعث حجاب بین دعاهایمان و خداوند میگردد.سوگند دادن به عزت خداوند نیز سبب عزیز شدن انسان نزد پروردگار میشود،پس اگر سعی کنیم با رفتار و کردار خوب،خود را گرامی داریم آن حجاب برداشته میشود و دعاها ان شاء الله به اجابت میرسد.اصرار به گناه و سوء رفتار ،ما را از آفریدگار دانا دور میکند.یک جوان عاقل وقتی گناهی را مرتکب میشود بایستی بلافاصله در فرصت مناسب از خداوند پوزش بخواهد تا آثاری در نامه اعمال او نماند ومایوس از الطاف پروردگار نگردد و مطمئن باشد که خداوند غفور و مهربان است.

پروردگارا به عزتت سوگند لطفی بفرما که رفتار و کردار بدمان موجب حجاب بین دعاهای ما و تو نشود.نوشته شده در تاریخ شنبه 91/8/6 توسط ♥®♥شایگان
    

عکس