سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آیا از کند بودن سرعت کامپیوترتون خسته شد ه اید ؟ با من همرا ه با شید تا یک پد یده ی علمی را که به طرزی چشمگیر مربوط به سرعت بخشیدن درکامپیوتر شما می شود را تجربه نما یید .
ابتدا بر روی آ یکون My Computer سیستمتون راست کلیک کنید و سپس گزینه ی Properties را ا نتخاب نما یید .
در صفحه ی باز شد ه گزینه ی Advanced را نتخا ب نما یید و روی Settings اول از با لا کلیک نمایید .
در صفحه ی باز شد ه گزینه سوم د ر جلوی ا ین عبا رت Adjust for best performance را انتخاب کنید . سپس گزینه ی Apply را کلیک نمایید .
بعد از چند ثانیه سیستم شما به صورتی حرفه ای دارای قابلیت های بیشتری می شود .
در نها یت Ok ها را بزنید و دستگا ه خود را ری استا رت کنید .
هم اکنون ملاحظه خواهید کرد که سرعت کا مپیوتر شما 8 برابر شده ا ست .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 87/10/2 توسط ♥®♥شایگان
    

عکس