سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مسلم ابن عقیل

سلام باد به مِهری که ماه صورت بود***سلام باد به ماهی که مِهر سیرت بود


سلام باد به جسمی که جانِ عاشق از اوست*سلام باد به جانی که فیضِ خلقت بود


سلام باد به مَردی که روحِ مردی داشت***بزرگواری او فوق هر فضیلت بود


سلام باد به عقلِ بسیطِ پورِ عقیل***که سینه اش صدف ِ گوهرِ ولایت بود


سلام باد به مسلم تَبلورِ اسلام***که گِرد کعبه ی توحید در زیارت بود


رحیم و آینه ی رحمت خدا رویش***کریم و پای بسر آیتِ کرامت بود


زفیض تربیت آموزی سه حُجّتِ حق***وجودش آینه ی علم و حلم و حکمت بود


شد آن وجود به دامادیِ علی ممتاز***زَهی مقام که دارای این لیاقت بود


دَرِ مدینه ی عِلمِ نَبی بر او شد باز***که صاحبِ ادب و دانش و فصاحت بود


سفیرِ مکتبِ توحید در خداجوئی***اَمیر صَفدر صِفین در شجاعت بود


سفیر عشق و علمدارِ دوّمین هجرت***که رازِ قدرت اسلام از دو هجرت بود


به آستان حَسَن جبهه سودا زدل و جان***که مِهرِآلِ علی در دلش ودیعت بود


چنانکه داشت ابوالفضل دل به عشقَ حسین*وَرا به عشق حَسن آنهمه اِرادت بود


مدافع حَرَم اهل بیت پیغمبر***منادی شرف و عزت و عدالت بود


نوید بخش قیامِ حسین و مکتبِ او***نگاهبان حریم کتاب و عترت بود

 

این شعر ادامه دارد....

***

لطفا در صورت کپی برداری منبع ذکر گردد ( شعر با نام اصلی و بنام شاعر ذکر گردد.)http://shaygan.parsiblog.com

شایگان
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 91/9/1 توسط ♥®♥شایگان
    

عکس