سفارش تبلیغ
صبا ویژن

غدیر 

قهرمانی کز شجاعت شیرِ یزدان نام اوست***هَل اَتی در مِدحَتَش از خالق عَلّام اوست

 

رهبر آزاد مردان ساقی کوثر علی***که اِنس و جِن هر یک به فطرت جرعه نوش جام اوست

 

تیره شد ایّام شاهان چون به ظلم آکنده بود***لیک روشن از عدالت تا اَبد ایّام اوست

 

گر چه از تقوا به نان جو قناعت می کند***بر مساکین روز و شب گسترده خوان عام اوست

 

حکمفرمائی که در وقت مساواتِ حقوق***از عدالت در بَرَش بیگانه چون اَرحامِ اوست

 

او زقرآن است و قرآن هم زاو دارد نشان***جلوه ی احکام یزدان ظاهر از اَقدام اوست

 

قدرت گفتارش از نهج البلاغه روشن است***بهترین سرمشقِ مردان خدا احکام اوست

 

با پسر گوید که خشمت را چو شَهدی خوش بنوش***آنکه خود از این عمل پیوسته شیرین کام اوست

 

گر چه در هرجا بلرزد از نهیبش پشت خصم***از نوای بینوایان مُرتعش اندام اوست

 

حُسن اخلاقش مؤثر در رهِ ترویج دین***همچو کَندر غَزوه بدر و اُحُد صَمصامِ اوست

 

خویش را در محضر قُرب خدا بیند علی***زآن به مِحراب دعا لرزان دل آرام اوست

 

مادرِ گیتی نزاید چون علی مردی دگر***این ستایش از زبان خصم بد فرجام اوست

 

کِثرت عِلمش عَیان از مَنطقِ شیوای او***مُعجز حِلمش عَیان از کثرت آلام اوست

 

هر کجا پا میگذارد مصطفی در عَرش و فَرش***باز می بیند علی را هَمرَه و هَمگامِ اوست

 

دل به دنیای دَنی هرگز نمیبندد علی***شیر یزدان است و دیو نَفسِ سرکش، رامِ اوست

 

گر وجودم را نباشد از جوارش توشه ای***در قیامت خوشه چین از خرمنِ اِکرامِ اوست


***

لطفا در صورت کپی برداری منبع ذکر گردد ( شعر بنام شاعر ذکر گردد.)http://shaygan.parsiblog.com

شایگان
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 91/8/11 توسط ♥®♥شایگان
    

عکس